Arleta PTA

TRUYỀN THÔNG PTA LIÊN QUAN ĐẾN CÁC THAY ĐỔI RANH GIỚI ĐỐI VỚI TRƯỜNG ARLETA

Cảm ơn quý vị đã ghé thăm Trung tâm Hành động Cứu nguy Trường Arleta (Save Arleta Action Center). Sự ủng hộ của quý vị có thể giúp cứu Arleta và bảo vệ cộng đồng sôi động mà chúng ta biết đến và yêu mến. Kiểm tra lại tại đây để biết thông tin cập nhật và các bước hành động.

Những cách quý vị có thể giúp:
1. Gửi Email
2. Viết Thư gửi cho Biên tập viên
3. Ký tên vào đơn thỉnh cầu
4. Gọi cho Ban giám hiệu - 503-916-3741
5. Tìm hiểu thêm về các Đề xuất
6. Tìm hiểu về các Mối quan tâm của PTA
7. Điền vào Bản khảo sát PPS để chia sẻ phản hồi của quý vị
8. Xem các cuộc họp trực tuyến của Liên minh Southeast Guiding Coalition
9. Gửi email tới ArletaSchoolPTA@gmail.com nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn tham gia
10. Theo dõi trên mạng xã hội Facebook để biết thêm thông tin cập nhật

11. Tham dự Buổi nghe PPS
Các buổi nghe PPS Family bằng tiếng Việt Thứ Ba, ngày 14 tháng 12, 6:30 chiều đến 8: 00 chiều. 

Phiên họp chung của PAT ĐƯỢC LẬP KIỆN Thứ Năm, ngày 9 tháng 12, 4:30 chiều đến 6: 00 chiều.
Giai đoạn 2 SEGC Open House Thứ Tư, ngày 8 tháng 12, Khai mạc lúc 6:00 tối, Breakouts lúc 6:30 chiều.